Ruinerwold energie neutraal

Ruinerwold energie neutraal

18 juni 2014,   By ,   0 Comments

Donderdag 5 juni is de eerste vergadering geweest van de werkgroep Ruinerwold Energie Neutraal of kortweg R.E.N. Dit is een initiatief van diverse partijen:

  • betrokken inwoners en ondernemers van Ruinerwold en Oosteinde
  • Stichting Samen Energie Neutraal (SEN)
  • dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
  • NLD Energie
  • Gemeente de Wolden

In het begin van dit jaar heeft dorpsbelangen samen met de SEN een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd en is er een inventarisatie gedaan hoeverre ons dorp er voor kan zorgen binnen 10 jaar energieneutraal te worden, oftewel onafhankelijk van energieleveranciers elders. Er blijkt heel veel belangstelling voor te zijn, heel veel mensen hebben ook de enquête van de RijksUniversiteit Groningen ingevuld. Op dit moment is de Rijksuniversiteit bezig met een vervolg onderzoek bij de mensen die hebben aangegeven hierin wel te willen deelnemen. Deze informatie komt later beschikbaar, en zullen we t.z.t. ook publiceren.

Doel van de werkgroep REN is om elkaar te helpen waar mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan informatie bundelen over de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van duurzame energie. Pieter Brink, Greet van der Kaap en Berend Scholtens zijn bijvoorbeeld pas naar het energiedebat van het Financieel Dagblad geweest (zie http://fd.nl/events/fdenergiedebat/306091-1406/fd-energiedebat-duurzame-ideen-omzetten-in-daadkracht )

Ook kunnen we samen kijken hoe inkoop van producten, energie en diensten kunnen worden gebundeld, waardoor het aantrekkelijker wordt om mee te doen, omdat hierdoor immers de kosten lager worden.

Van uw woning of bedrijf kunnen we een scan laten maken waaruit een advies komt wat voor maatregelingen u kunt doen om uw woning of bedrijf energie neutraal te krijgen.

Inmiddels is het energiebedrijf NLD Energie opgericht, dit staat voor Noordelijk Lokaal Duurzaam. De NLD is een coöperatief energiebedrijf van het Noorden voor het Noorden, een stichting die energie mag leveren aan huishoudens. NLD Energie heeft geen winstoogmerk en zal dan ook geld wat verdiend wordt terug storten aan het dorp dat mee doet en inkoopt via de NLD. Om mee te doen zal er een coöperatie voor onze dorpen Ruinerwold, Berghuizen en Oosteinde opgericht worden, daar zijn we momenteel mee bezig.

Naast Ruinerwold zijn ook Koekangerveld en Ansen bezig om Energie neutraal te worden, met beide dorp wordt ook samengewerkt en ervaringen gedeeld.

Er is veel werk aan de winkel, we houden u op de hoogte van onze activiteiten. Voor de tweede helft van dit jaar worden er informatie bijeenkomsten gepland. Kom naar deze avonden, zodat we jullie kunnen helpen en jullie ons met informatie. De website www.ruinerwoldenergieneutraal.nl is in de maak en komt binnenkort in de lucht. Daarnaast komt de informatie ook op Ruinerwold.info dus hou dat in de gaten! Je kunt ons ook mailen: info@ruinerwoldenergieneutraal.nl of volgen via twitter: @RuinerwoldREN.

Tot slot de gezichten bij de REN:

Martin Herskamp (voorzitter), Berend Scholtens (secretaris), Hermen Schraa (penningmeester), Pieter ten Brinke, Laurens Emmink, Bert Stummel, Margriet Bralten, Erik Middelveldt en Wim Slomp (laatste drie mede namens dorpsbelangen).