Over REN

Over Ruinerwold Energie Neutraal

Wat is energie neutraal?

Energie neutraal betekent dat er gedurende een jaar evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Als de balans tussen verbruik en opwekken van alle huishoudens en bedrijven in het dorp gemiddeld op nul uitkomt, dan kun je je als dorp “energieneutraal” noemen.

Het traject dat we hiervoor willen doorlopen leidt voor de deelnemers niet alleen tot energiebesparing, maar levert uiteindelijk ook een kostenbesparing op.

Waarom dit initiatief?

De werkgroep REN heeft het initiatief genomen om te gaan verkennen of het mogelijk is om Ruinerwold in de toekomst energieneutraal te maken. Voor meer informatie verwijzen we door naar de statuten

Waarom energieneutraal?

Onze fossiele brandstoffen raken langzamerhand uitgeput. Het gebruik ervan heeft bovendien grote en waarschijnlijk ook schadelijke effecten op ons klimaat. Er wordt door velen gezocht naar nieuwe energiebronnen, die duurzaam zijn, lokaal worden opgewekt en beter zijn voor het milieu. Een belangrijk aspect hierbij is dat lokaal opgewekte energie ook vaak helpt om de woonlasten omlaag te brengen: een deelnemer gaat minder betalen voor de energie die zijn huishouding of bedrijf verbruikt.

Met de huidige inzichten en technieken is Ruinerwold energieneutraal te maken. Maar dat lukt alleen als een flink aantal inwoners, en liefst het hele dorp, dat plan ondersteunt. Samenwerking is absoluut noodzakelijk om het plan te doen slagen.

Als het ons lukt om energieneutraal te worden, dan laten we ook nog eens een betere wereld achter voor onze kinderen en kleinkinderen. En wie wil dat nou niet?

Hoe kunnen we het aanpakken?

In een energieneutraal dorp is het uitgangspunt, dat enerzijds zo weinig mogelijk energie wordt gebruikt door energiebesparende maatregelen en anderzijds zoveel mogelijk energie zelf wordt opgewekt, individueel of gezamenlijk. En mocht dat te weinig zijn voor de behoefte van het dorp, dan wordt duurzame en dus groene energie ingekocht. Deze wijze van aanpak wordt ook wel de trias energetica genoemd.

Iedereen kan hieraan werken op individueel niveau, maar pas door het organiseren van een leveringssysteem tussen de bewoners onderling kan worden bereikt dat we “energieneutraal” zijn.

Financieringsmogelijkheden

Energiecoöperatie

We kunnen overwegen om gezamenlijk een energiecoöperatie op te richten.

In Drenthe is de Drentse Energie Organisatie (DEO) actief. Dit fonds kan worden ingezet voor projecten als deze. Het verstrekt onder bepaalde voorwaarden laagrentende leningen.

Huurwoningen

Dit voorgaande geldt voor woningeigenaren. Voor huurders gaat het iets anders. Hier doet de woningcorporatie de investeringen en vraagt daar een vergoeding voor in de servicekosten. De bedoeling is dat u er netto op vooruit gaat, omdat u als huurder per maand minder gaat betalen dan u nu betaalt aan huur en energie samen.

Tijdspad

Hoe lang gaat het duren voor Ruinerwold daadwerkelijk energieneutraal is? Schrikt u niet: dat is een proces van jaren.

2015 – wordt benut om allerlei dingen uit te zoeken, om te inventariseren, het gezamenlijk verbruik vast te stellen en te kijken wat er allemaal moet gebeuren om die benodigde energie samen op te wekken.

2015 – wordt het jaar waarin het besluit wordt genomen over wat we gaan doen. De uitvoering start.

2015 – 2020 / 2025 gefaseerde uitvoering

Samen gaan we:

–          een plan van aanpak vormgeven

–          met steun van de Rijksuniversiteit Groningen in kaart brengen wie wel en wie niet mee wil doen en hoeveel energie de gezamenlijke bewoners, inclusief de bedrijven, in Ruinerwold verbruiken. Dat verbruik bepaalt hoeveel energie er straks opgewekt moet worden om energieneutraal te worden.

–          Allerlei informatie verzamelen over besparen, opwekken etc.

–          Een energiescan laten uitvoeren voor elk huishouden/bedrijf dat mee doet.

…..zodat we in 2015 de beslissing kunnen nemen wat we concreet willen en moeten gaan doen om energieneutraal te worden.

Onze partners