Energie adviezen

Besparen van energie

Een doel van de energiebesparing is naast de vermindering in energiegebruik ook de verhoging van het comfort in huis en verlaging van de woonlasten.

Maar de mogelijkheden om energie te besparen en de aanpak om dit te realiseren verschillen per pand: is het een woonhuis, een bedrijfspand of ander gebouw? Bij de aanpak van woningen is er ook nog verschil tussen koop- en huurhuizen.

Wat je aan energie kunt besparen is voor iedereen verschillend.

 

Energie opwekken

Wat kun je individueel of als dorp doen om energie op te wekken?

We noemen een paar mogelijkheden:

  • zonnepanelen
  • warmtepompen in verschillende varianten
  • opwekken van energie met houtsnippers, wind, rioolslib.

Er is veel mogelijk, maar in het traject gaan we verkennen wat mogelijk is in Ruinerwold. En natuurlijk bepalen we straks zelf voor welke energievormen we kiezen en wat we bij het dorp vinden passen.

 

Investeren leidt tot besparen

Vooronderstelling is wel dat er wordt geïnvesteerd in besparende maatregelen. Dat investeren kan individueel of gezamenlijk. U kunt individueel investeren in uw eigen huis of gezamenlijk kunnen we bijvoorbeeld investeren in biomassa of een park met zonnepanelen.

Elk huis afzonderlijk energieneutraal maken lukt meestal niet, maar in onderlinge samenwerking kan het zeker wel bijvoorbeeld door aan elkaar te leveren als je meer hebt opgewekt dan je zelf nodig hebt.

Er is gebleken dat investeren in besparingsmaatregelen loont. Het levert meer op dan geld op een spaarrekening.